Mutasd meg, hol élsz!

Kompetenciafejlesztő, határokon átnyúló
közösségépítő projekt általános iskolásoknak

A díjmentes projekt szervezője a Magyar Pedagógiai Társaság Szókincsháló szakosztálya. Célja az értő olvasás és tanulás segítése.

Iskolánként több csapatot várunk, hogy feldolgozzanak a lakóhelyükhöz kötődő valamilyen témát, és arról érdekes, képekkel illusztrált számítógépes bemutató anyagot készítsenek.

Netán kételkedik, hogy a gyerekek képesek lesznek-e számítógépen működő anyagokat készíteni?

Ez elsőre talán nehezen hihető. Ezért kezdjük azzal a projekt bemutatását, hogy megnézi a demonstrációs anyagot! Pár perc alatt meggyőződhet arról, hogy ha gyerekek ismerik a szövegszerkesztőt, akkor menni fog.

Az alábbi linkre kattintva próbálja ki a demonstrációs anyagot! Majd mutassa meg a gyerekeknek! A böngészőben válassza a futtatást, így - némi letöltési idő után - elindul a program, benne útmutatóval!

Az alábbi linkekkel pedig megnézheti azt a három dokumentumot, amit szövegszerkesztővel írtunk. Ezek ebben a formában egyúttal "kész oktatóanyagok".

a mutasdmeg-minta1.doc megtekintése

mutasdmeg-minta2.doc megtekintése

Az alábbi dokumentum a szómagyarázatok készítésének "oktatóanyaga".

szómagyarázat és szókincsfejlesztés minta

A szövegként megírt feladatsort feldolgozó MOVELEX Szerkesztő programot regisztráció után lehet elérni (a jelentkezés gombra kattintva).

Nézzük a részleteket!

A következő lépésekkel lehet csatlakozni a "Mutasd meg, hol élsz!" projekthez:

  1. Meg kell hirdetni a projektet a gyerekeknek. A részvételi kedv emelhető egy kis iskolán belüli "versengéssel".
  2. Regisztrálni kell az iskolát (ha még nincs, különben be kell jelentkezni a regisztrációs kóddal).
  3. Jelentkeztetni az érdeklődő csoportokat: be kell írni a nevüket és a tagok évfolyamát (bejelentkezés után a "Csapatok" gombra kattintva).
  4. Le kell tölteni a programot, benne a mintaanyagokkal, és átadni a csapatoknak (bejelentkezés után a "Letöltések" gombnál).
  5. A közreműködő tanároknak célszerű egyéni belépési kódot adni (bejelentkezés után az "Iskola" gombnál).

A csapatok által feldolgozott téma lehet nevezetes épület, alkotás, személy, régi mesterség, tájegység ismertetése vagy a gyerekek életéből vett esemény bemutatása. Ezt már a jelentkezés után is kitalálhatják a gyerekek.

A csapatok által készített anyagok egy internetes adatbázisba kerülnek.
Témák szerint csoportosítva, áttekinthető rendszerben lehet majd elérni és kipróbálni őket.

A bemutató anyagokhoz feladatokat is kell készíteni. Ezzel interaktívvá válik a feldolgozásuk, ami nemcsak érdekesebb, hanem alkalmassá teheti azokat fejlesztésre, felzárkóztatásra vagy tehetséggondozásra.

A projektnek fontos célja, hogy az anyagok összegyűjtésével felmérjük a gyerekek aktív szókincsét, ezért egy-egy csapat tagjainak azonos évfolyamba kell járniuk.
Továbbá e cél elérésének érdekében elvárás az anyagokkal szemben, hogy azok ne valahonnan kimásolt szövegeket, képeket, rajzokat tartalmazzanak.
A gyerekek gyűjtőmunka után önállóan, saját szavaikkal fogalmazzák meg témájukat, találjanak ki ahhoz kapcsolódó feladatokat, és maguk készítsenek képeket, rajzokat.

A közösségépítés több szinten történik:

  • Az optimális csapatlétszám 4-5 fő, akik között munkamegosztás van. Lennie kell közöttük "ötletmesternek", "fogalmazónak", "kép- és rajzmesternek", "számítógépesnek" és "szakembernek", aki tájékozott a választott témában. Nem elsősorban a tagok tanulmányi eredményén fog múlni a csapat sikere, hanem a kooperatív együttműködésen.
  • A rendszer először az iskolán belül teszi elérhetővé az anyagokat kipróbálásra, a csapatok az alapján végezhetik el az első korrekciókat.
  • A kipróbált anyagok adatbázisa nyilvános, ahhoz mindenki hozzáférhet. A csapatok azonban létrehozhatnak partneri közösségeket, akár személyes ismeretség vagy a választott téma hasonlósága alapján.

Amennyiben szeretne több információt kapni a gyerekek munkáiról, iratkozzon fel a hírlevelünkre:

Név:
e-mail:

A csapatok lakhelyét, iskoláját, illetve a témájukhoz kapcsolódó helyszíneket egy kinagyítható térképen lehet majd megtekinteni.
A kép a "Segítsd a társaidat!" matematika verseny résztvevőit ábrázoló térképből mutat mintaként részletet:

Ez még izgalmasabbá teszi a távoli tájakon élő csapatok kapcsolatát. Az egész Kárpát-medencéből várunk résztvevőket.

A projekt során végzendő adatgyűjtés, alkotó munka és kooperáció elsősorban a csapattagok fejlesztését segíti.
De az általuk készített, a lakóhelyükhöz kapcsolódó anyagok megismerése, az arra való reagálás a máshol élő diáktársaik fejlődését is szolgálja.

A csapatok a különböző szintű kipróbálásokból és tanári visszajelzésekből kialakuló pontrendszer alapján "versenyeznek" egymással. Az értékelés legfőbb szempontja, hogy a csapatok által készített anyagok más gyerekek számára érdekesek és jól érthetők legyenek.

A "Mutasd meg, hol élsz!" projekt főszereplői a gyerekek. A tanároknak - a beindítás megszervezése mellett - csak irányító, útmutató szerepe van. Csupán a szakmai, illetve nyelvi hibákat kérjük javítani, a tartalmat és megfogalmazást a gyerekekre kell hagyni.Megjegyezzük, hogy az érdeklődő pedagógusok számára egy másik projektet is indítunk "Szókincskereső" néven. Ennek során - többek között - a tankönyvekben szereplő szavak ismertségének vizsgálatához készítünk feladatsorokat.